Ilustracja opublikowa w 1861 roku w "Tygodniku Illustrowanym" nr. 67, s. 4. 

Źródło kopii cyfrowej; http://www.bilp.uw.edu.pl/ti/1861/foto/n04.htm.