Drzeworyt według wzoru Jana Ligbera, opublikowany w 1834 roku w piśmie "Magazyn Powszechny. Dziennik użytecznych wiadomości" nr 43 s. 344.