Fotografia opublikowana w 1914 roku w piśmie „Wieś i Dwór”,  z. 10, s. 17.