Fotografia opublikowana w 1914 roku w piśmie „Wieś i Dwór”, z. 6, s. 18.