Fotografia Tadeusz Święchowicza wykonana 8.03.2017 r.