Ilustracja z książki Hipolita Skimborowicza Żywot, skon i nauka Jakóba Józefa Franka ze spółczesnych i dawnych źródeł, oraz z 2 rękopismów. Praca wydana w Warszawie w 1866 roku.