Na zdjęciu widoczni są aktorzy: Bolesław Abart, Daniel olbrychski, Ryszard Filipski i Stanisław Jasiukiewicz. 

Fotografia Franicszka Kądziołki ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.