Na zdjęciu widoczni są aktorzy: Tadeusz Białoszczyński, Elżbieta Barszczewska i Roman Dereń. 

Fotografia ze zbiorów własnych Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.