Na zdjęciu widoczni są aktorzy: Elżbieta Barszczewska, Jerzy Pichelski (z prawej), Zbigniew Ziembiński (z lewej). 

Fotografia ze zbiorów Fototeki FINA.