Na zdjęciu widoczni są aktorzy: Stanisław Zaczyk, Andrzej Kopiczyński, Krzysztof Chamiec, Urszula Gałecka i Janina Borońska (na pierwszym planie). 

Fotografia Jerzego Troszczyńskiego ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.