Na zdjęciu widoczni są aktorzy: Bogdan Baer, Wanda Majeranówna, Anna Ciepielewska, Stanisław Zaczyk (drugi z prawnej, częściowo zasłonięty) oraz Wiesław Michnikowski (pierwszy z prawej, widoczny w połowie). 

Zdjęcie Stefana Kurzypy ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.