W roli przewodniczącego sądu Antoni Bednarczyk. 

Fotografia ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.