Fotografia Jerzego Gausa ze zbiorów Fototeki FINA.