Na zdjęciu widoczni są aktorzy: Bogdan Baer, Stanisław Zaczyk i  Zygmunt Hübner.

Fotografia Jerzego Troszczyńskiego  ze zbiorów Filmoteki - Instytutu Audiowizualnego.