Grafika wykonana po 1828 roku.  Pochodzi z pracy Kazimierza Girtlera "Dziennik domowy, gospodarski i rozmaitości od dnia 6 sierpnia 1862 do dnia 11 listopada 1869 roku".  Znajduje się w Zbiorach Specjalnych  Biblioteki Naukowej PAN i PAU w Krakowie.