Staloryt z lat 1815-1830, według wzoru Wilhelma Hensela.