Pocztówka wydana w Lublinie okolo 1915 roku.  Kopia cyfrowa udostępniona przez Wojewódzką Bibiotekę Publiczną w Lublinie.