Senator Stanisław Posner w towarzystwie posła Zygmunta Żuławskiego.