Akwaforta włoska według wzoru Pawła Czajkowskiego. Ryc. z książki B. Zaydlera "Storia della Polonia fino agli ultimi tempi scritta dal...", wydanej we Florencji w 1831, t. 1, (tabl. przed s. 395.)