Tytułowa strona książki opublikowanej w 1896 roku w Warszawie przez T. Paprockiego.