Miedzioryt punktowany Bartholomäusa Strahowsky`ego według wzoru Johanna Melchiora Brandeisa opublikowany w książce Władysława Aleksandra Łubieńskiego "Świat we wszystkich swoich częściach...",  wydanej we Wrocławiu 1740, t. 1, tabl. przd przedmową.