Miedzioryt z około 1654 roku wydany przez Balthazara Moncorneta.