Miedzioryt Gerarda de Groos z 1669 r.   Widacka, Katalog portretów... t.3, poz. 3387.