Minister spraw zagranicznych RP August Zaleski (z lewej) oraz marszałek Józef Piłsudski (w środku) w towarzystwie ministra spraw zagranicznych Francji Aristide Brianda (z prawej).