Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Austen Chamberlain wita się z Franciszkiem Sokalem.