Fotografia opublikowana w 1907 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”, nr 8, s. 160.