Obraz z 1906 roku.

Żródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (skan z książki Dmitrija Szelesta "Lwowska Galeria Obrazów", Auriga, 1990.)