Miedzioryt według wzoru Egidiusa Sadelera z lat 1604-1625.