Fotografia opublikowana w 1897 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”,  nr 15, s. 293.