Składanie życzeń przez przedstawicieli korpusu dyplomatycznego. Widoczni m.in. prezydent RP Ignacy Mościcki, premier Aleksander Prystor, minister spraw zagranicznych Józef Beck, adiutant prezydenta RP por. Władysław Krotkiewski, zastępca szefa Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP mjr Kazimierz Jurgielewicz, wiceminister spraw zagranicznych Jan Szembek, szef Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Karol Romer. Warszawa 1 stycznia 1933.