Nabożeństwo w kaplicy zamkowej. Siedzą od lewej na pierwszym planie: premier Janusz Jędrzejewicz i prezydent RP Ignacy Mościcki. Siedzą od lewej w rzędzie za prezydentem RP: minister skarbu Władysław Zawadzki, minister spraw zagranicznych Józef Beck, minister rolnictwa i reform rolnych Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski, minister komunikacji Michał Butkiewicz, minister opieki społecznej Stefan Hubicki. Stoją m.in.: adiutant prezydenta RP porucznik Władysław Krotkiewski (za prezydentem RP), adiutant prezydenta RP kapitan Zygmunt Gużewski (przy drzwiach), major Edward Czuruk (na prawo za kpt. Gużewskim).