Ilustracja z albumu z rysunkami Juliusza Kossaka pt. Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza, wydanego  we Lwowie.