Rycina z publikacji A. Jełowickiego "Mowa pogrzebowa na cześć Skrzyneckiego...,"  wydanej w Paryżu 1890, tabl. po karcie tytułowej. .