Pocztówka z około 1920 roku przedstawiająca reprodukcję litorgraficzną Alojzego Misurewicza według rysynku Napoleona Ordy.