Henryk Paschalski (siedzi 3 z prawej) z żoną Jadwigą Dąbrowską (siedzi 4 z prawej) wśród gości. Widoczni m.in. Marian Dąbrowski (stoi 6 z prawej), Michalina Dąbrowska (siedzi 3 z lewej).