Obraz olejny prawdopodobnie z pierwszej połowy XVII wieku.  Znajduje się w Pasństwowym Muzeum Historycznym w Moswkie. Pochodzi z zamku w Wiśniowcu, który należał niegdyś do rodziny Mniszech i został sprzedany w 1852 roku. Jeden z jgeo nowych właścicieli podarował obraz carowi Aleksandrowi III, a ten przekazał go do muzeum w 1885 roku.   

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (Shakko, CC AS 3.0)