Litografia według wzoru Jana Matejki opublikowany w 1876 roku przez 

Kazimierza Władysława Wójcickiego w zbiorze "Album Jana Matejki".