Obraz z około 1856 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.