Litografia sprzed 1838 roku według wzoru Karola de la Haye`a wg rysunku Jerzego Eleutera Siemigonowskiego, odbita w zakł. litogr. Jerzego Schafnera.