Fotograia opublikowana w 1917 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”,  nr 9-11, s. 128.