Pierwsza strona "Przeglądu sportowego" z 23.04.1946 roku z artykułem pośmiertnym  dotyczącym wieloletniego redaktora naczelnego tego pisma Mariana Strzeleckiego.