Obraz olejny z lat 70. XVII wieku przypisywany Andrzejowi Stechowi. Znajduje się w Herzog Anton Ulrlich Muzeum w Brunszwiku. 

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.