Fotografia Michała Asanki-Japołła wykonana w latach 1918-1939.