Początek księgi w języku łacińskim wydanej po 4 III 1555 roku w bazylei przez Johanna Oporinusa.