Strona tytułowa  tomiku poezji wydanego w 1889 roku w Cieszynie przez A. Sikorę.