Spotkanie marszałka Sejmu Macieja Rataja(drugi z prawej) z przedstawicielami sejmowych klubów poselskich. Widoczni m.in. poseł Ignacy Daszyński i poseł Emil Zerbe.

Fotografia z lat 1922-1928.