Minister skarbu Gabriel Czechowicz (w środku) w towarzystwie wicedyrektora Banku Polskiego Feliksa Młynarskiego (z lewej) i profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Adama Krzyżanowskiego (z prawej).