Na pierwszym planie od lewej: premier Tomasz Arciszewski, prezydent Władysław Raczkiewicz, gen. Władysław Anders.

Fotografia Czesława Datki.