Na fotografii widoczni m.in. prezydent RP Ignacy Mościcki (piąty z prawej), prezes Rady Miejskiej Paryża hr. Fortune d'Andigne, szef Protokołu Dyplomatycznego MSZ Karol Romer, ambasador Francji w Polsce Jules Laroche, ambasador Polski we Francji Alfred Chłapowski, prezydent m. st. Warszawy Zygmunt Słomiński.