Od lewej: premier Tomasz Arciszewski, prezydent Władysław Raczkiewicz, gen. Władysław Anders.

Autor fotografii: Czesław Datka.